ALTA

Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru Asociācija

Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru Asociācija - ALTA ir profesionāla sabiedriska organizācija (biedrība), kas izveidota 1991.gadā, apvienojoties tūrisma aģentiem un tūroperatoriem, lai kopīgā darbībā uz līdztiesības pamatiem likumu un ALTA statūtu ietvaros izveidotu kopīgu vadības institūciju, kas koordinētu tūrisma aģentu un tūroperatoru darbību, aizstāvētu to intereses un pārstāvētu Latvijas tūrisma biznesu pasaulē.

Asociācijas pamatuzdevumi:

  • sekmēt starptautiskā un vietējā tūrisma attīstību Latvijā;
  • aizsargāt savas profesionālās un finansiālās intereses valsts saimnieciskajā darbībā;
  • piedalīties likumdošanas aktu, kuri skar tūrismu, izstrādāšanā;
  • veicināt sadarbību ar vietējām, ārvalstu un starptautiskajām tūrisma apvienībām un asociācijām;
  • veicināt Asociācijas iestāšanos starptautiskajās tūrisma apvienībās, klubos un asociācijās kā asociētajiem locekļiem, kā arī pašai veidot līdzvērtīgas organizācijas;
  • reklamēt ārvalstīs tūrisma iespējas Latvijā un veicināt tūrisma reklāmu Latvijā;
  • organizēt Asociācijas pārstāvniecību starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos, lai reklamētu tūrisma iespējas Latvijā;
  • piedāvāt konsultatīvos pakalpojumus biedriem jautājumos, kas saistīti ar tūrisma biznesa attīstību, veikt reklāmas iespiedmateriālu veidošanu, izdošanu un izplatīšanu;
  • izstrādāt Latvijas valsts interesēm atbilstošu tūrisma biznesa darbības ētikas principus un sekot to ievērošanai.

ALTA ir Eiropas Tūrisma aģentu un operatoru asociāciju apvienības (ECTAA) biedre.

live riga
 
 
 
 
magnetic latvia
ectaa
liaa
celo drosi
 

ALTA partneri

travelnewsgulbene
 
viesnicu restoranu asociacija
Latgale tur
vidzemes augstskola
lauku celotajs
 
 
 

ALTA asociētie biedri

amadeus
travelport
 airbaltic 
 
 
 
 
turiba
 
icham
 rate hawkklm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 alta logo 300x100 transparent

 @ alta@alta.net.lv

Login Form